Multipliers for Intercultural Learning and Dialog/

 

Numar proiect: Multipliers for Intercultural Learning and Dialog

Perioada: 27 august-4 septembrie 2016

Loc de desfasurare: Tabor,Cehia

Participanti romani:Diana Ruxandra Nitu, Georgeta Ouatu, Georgiana Bolojan

Tinerii europeni schimbă bătrânul nostru continent

Tineri, frumosi, entuziaṣti. Acestea sunt primele cuvinte care ar putea descrie aceaste imagini. Dar, trecând peste graniṭa primei impresii, adevărul despre această generaṭie este mult mai complex, după cum am putut descoperi  în urma sesiunii de formare organizate în cadrul proiectului Erasmus+/K3- Youth “Facilitatori ai învăṭării ṣi dialogului  intercultural 2016”.

Sesiunea de formare s-a desfăṣurat în perioada 27 august-4 septembrie 2016, în localitatea Tábor din Cehia ṣi a avut ca scop dezvoltarea  atitudinilor de respect, empatie, curiozitate, deschidere pentru dialog, atitudini favorabile incluziunii oamenilor din medii culturale diferite.

Obiectivele propuse în proiect au vizat:

  • Împărtăṣirea realităṭilor din diferite ṭări europene cu privire la provocările legate de diversitatea culturală ṣi la modul cum aceasta îi afectează pe tineri ṣi nevoile lor
  • Explorarea principalelor teorii ṣi concepte referitoare la competenṭele necesare învăṭării ṣi dialogului intercultural – cultură, identitate, dialog, diversitate, incluziune-excluziune, mecanismele de creare a stereotipiilor, prejudecăṭilor ṣi discriminării etc.
  • Conṣtientizarea propriei identităṭi, culturi, a modelelor de comportament bazat pe stereotipii ṣi prejudecăṭi ṣi realizarea faptului că învăṭarea ṣi dialogul intercultural sunt parte a procesului de învăṭare continuă
  • Descoperirea componentelor specifice competenṭelor de învăṭare ṣi dialog intercultural
  • Dezvoltarea abilităṭilor tinerilor angajaṭi de a proiecta ṣi facilita activităṭi de formare non-formală pentru tinerii care sunt în procesul de dezvoltare a înṭelegerii interculturalităṭii, solidarităṭii ṣi incluziunii
  • Dezvoltarea capacitătii tinerilor angajaṭi de a-ṣi îmbunătăṭii calitatea muncii prin faptul că vor deveni promotori activi ai învăṭării interculturale ṣi facilitatori ai dialogului intercultural

dsc_0362

La Sesiunea  de formare organizată în cadrul proiectului coordonat de Asociaṭia TOM Dumánci din Republica Cehă au participat 24 de reprezentanṭi din cele 12 organizaṭii partenere din  Estonia, Spania,Costa Rica, Ucraina, Italia, Grecia, Germania, Turcia. Partenerul din România, Asociaṭia Culturală pentru Teatru ṣi Oregami din România (A.C.T.O.R.) a fost reprezentată de doi formatori din cadrul Departamentului de Programe ṣi Proiecte Internaṭionale al Casei Corpului  Didactic din Bucureṣti, a căror experienṭă în interculturalitate ṣi în organizarea  activităṭilor non-formale pentru cadrele didactice debutante din învăṭământul preuniversitar a contribuit la asigurarea sintalităṭii grupului.

Dintre diversele activităṭi desfăṣurate de reprezentanṭii partenerului român pe parcursul sesiunii de formare, s-au remarcat roluri jucate în cadrul grupului intercultural numit ” familia mea  din Cehia” (observatori, raportori, actori în scenete pe tema “Discriminare”), prezentarea poveṣtii “Mândrie ṣi prejudecată în România” în cadrul temei “Diversitate” ṣi activitatea de formare  “Painted Faces and Crazy Clothes”. Toate activităṭile realizate au purtat amprenta tinerilor cu care ṣi pentru care au fost concepute, au scos în evidenṭă unicitatea în diversitate a participanṭilor ṣi au creat o atmosferă inclusivistă, o atmosferă  a încrederii, stimei ṣi colaborarii.

 Da, ei sunt tinerii care reuṣesc să transforme orice joc, orice experienṭă într-o lecṭie de viaṭă. Ei sunt tinerii frumoṣi, cu mintea ṣi sufletul deschis în faṭa provocărilor acestui secol,  sunt entuziaṣtii creativi care  vor găsi soluṭii pentru a schimba prejudecăṭile, temerile ṣi atitudinile învechite din marea familie europeană. 

dsc_0016

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: