Cursul de formare”Equal chance”, Pazardjik, Bulgaria – 6-11 aprilie 2016

În perioada 6.04- 11.04.2016, trei membrii ai Asociației Cultural Patriotice Avram Iancu, Beiuş, prof. Băcuş Adina, prof. Indrei Florina de la Școala Gimnazială Nr. 1 Uileacu de Beiuş şi ing. Brădău Ionuţ au participat la un curs de formare Equal Chance din cadrul proiectului Erasmus +, desfăşurat în Pazardjik, Bulgaria.

Pornind cu mult elan de la Beiuş în prima zi a săptămânii , după ce am traversat o mare parte din România şi Bulgaria, am ajuns marți în zori de zi, puţin obosiţi dar entuziasmaţi într-un oraş liniştit şi primitor, care ne-a încântat privirea încă de la sosire.

Odată ajunşi la hotel am fost întâmpinaţi într-un mod ospitalier de către coordonatorii de proiect,oameni calzi şi primitori, şi care ne-au stat apoi la dispoziţie pentru orice eventuală problemă pe tot parcursul cursului.

La curs ne-am adunat peste 30 de persoane din 11 ţări. Participantii veniţi din ţări mai apropiate sau mai îndepărtate cu tradiţii, culturi, limbi diferite s-au armonizat pentru îndeplinirea unui obiectiv comun : integrarea în societate a persoanelor cu dizabiliăţi .

Prin intermediul acestui curs s-a urmărit schimbul de experienţă, dobândirea de abilităţi şi competenţe pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi, utilizând diverse metode şi tehnici de învăţare.

Activităţile s-au desfăşurat sub diferite forme: individual, workshopuri, expoziţii, jocuri interactive, excursie tematică, prezentare film.

Metodele şi tehnicile utilizate au fost dezbaterea, brainstorming, studiu de caz, joc de rol, realizarea unui proiect, prezentarea unor exemple de terapii prin muzică, dans etc.

Cursul s-a finalizat prin elaborarea unui proiect privind modalităţile de integrare şi includere a persoanelor cu dizabilităţi în societate .

Participarea la acest curs a fost deosebit de benefică întrucât ne-a dat posibilitatea de a cunoaşte noi modalităţi pentru sprijinirea şi includerea în societate a persoanelor cu dizabilităţii atât de la formatori cât si de la celelalte persoane implicate în proiect.

Serile interculturale ne-au oferit ocazia de a  ne face cunoscute locurile frumoase din ţara noastră, traditiile , portul popular şi mâncărurile tradiţionale românesti. De asemenea si noi am avut posibilitatea de a cunoaşte  elementele tradiţionale şi culturale ale ţărilor participante.

Acest schimb de experienţă ne-a dat posibilitatea de a face cunoscută  Asociaţia cultural-patriotică Avram Iancu dincolo de graniţele ţării şi de a intra şi noi în contact cu alte asociaţii europene.

Considerăm că aceste cursuri sunt necesare și folositoare întrucât numai printr-o acţiune comună se pot elimina barierele culturale,sociale şi fizice care împiedică integrarea persoanelor cu dizabilităţi în societate.

Mulţumim asociaţiei A.C.T.O.R. pentru oferirea oportunităţii de a participa la acest curs, prin intermediul căreia am facut cunoscut numele Asociaţiei cultural- patriotice Avram Iancu în rândul asociaţiilor europene.

13015214_10205290350931438_7271218859120355696_n


 

During 6.04- 11.04.2016 , three members of the Patriotic Cultural Association Avram Iancu, Beiuş , prof . Bacus  Adina , prof . Indrei  Florina of Secondary School No. 1 Uileacu of Beiuş and Eng. Bradau Ionut attended a training course within the project Equal Chance Erasmus + , held in Pazardjik , Bulgaria .    

Starting with much enthusiasm from Beiuş on the first day of the week , after we crossed a large part of Romania and Bulgaria , we arrived Tuesday morning,  a little tired but excited, in a quiet and welcoming town , which delighted us look since the arrival.         

Once at the hotel we were greeted in a hospitable manner by project coordinators ,  warm and hospitable people , and  they offered support  for potential issues throughout the course . 

 At this course have participated over 30 people from 11 countries . Participants come from near and far  countries with traditions, cultures , different languages were harmonized to meet a common goal: the integration into society of the persons with disabilities .            This course was aimed to share experiences, to acquire skills and competences,  to support people with disabilities, using different methods and techniques of learning.           

The activities were conducted in different forms: individual , workshops , exhibitions , interactive games , thematic trip, film presentation .The methods and techniques used were:  discussing, brainstorming , case study , role play , a project , presenting examples of therapy through music , dance etc.           

The course was completed by developing a project on what possibilities we could use to integrate and include  people with disabilities in society .           

Participation in this course was extremely beneficial as we were given the opportunity to learn new ways to support and include  people with disability in society  from the  trainers and as well  from others involved in the project.           

Intercultural evenings gave us the opportunity to make known our beautiful places from our country , traditions , folk and traditional dishes . Also we had the opportunity to learn traditional and cultural elements from the participating countries .       

_MG_1782    

This exchange of experience has given us the opportunity to make known cultural- patriotic Association Avram Iancu beyond the country and we got in contact with other European associations .  

We believe that these courses are necessary and useful as only through joint action  we can eliminate cultural barriers , which hinder social and physical integration of disabled people into society.   

Special thanks to ACTOR Association for providing the opportunity to participate in this course through which we  had made known the  name of  patriotic cultural Association Avram Iancu among European associations . 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: